naše HRY

Na našem táboře jsou dvě dlouhodobě nejoblíbenější hry - Sever proti Jihu, a ocasy. Tady jsou ale další, které jsme za roky vymysleli, nebo od někud obšlehli.

D=denní hra, N=noční hra
Obtížnost: 1 zvládnou i nejmenší, 2 zvládnou nejmenší za pomocí velkých, 3 je drsňárna pro top tábora

Přeprava materiálu 2009 - D1
Úkol - přepravit materiál z bodu A do bodu B. Na cestě jsou 4 kontroloři - můžou zastavit a zkontrolovat náklad a dokumenty k němu. Jeden je u výdeje a organizuje přepravu protože: 1) Každý si musí odnést svoji pušku 2) Náboje nesou dva, drží se za ruce, jeden jde pozpátku a křičí " pozor, náboje" 3) Nářadí nesou čtyři lidi zároveň - drží se za ruce v kruhu 4) Dynamit - pět lidí se plazí po čtyřech, ostatní z celého tábora se nesmějí pohybovat, leží a drží si uši 5) Kolejnice - trojice - dva nesou třetího 6) Pražce - dvojice - jeden nese na zádech druhého 7) Hřeby - nosí jednotlivci po jednom, obě ruce na kolenou 8) Potraviny - jeden nese druhého v rukou 9) Mapa - jednotlivec jde pozpátku a křičí "jsem tajná mapa" 10) Voda - dvojice se drží za ruce a válí sudy 11) Telegrafní dráty - celý oddíl se drží za ruce, první vyšle signál stiskem ruky, jakmile dostane poslední - vyběhne dopředu a vyšle signál 12) Vagony - všichni udělají vláček a tlačí se 13) Lokomotiva - udělají všichni vláček, drží se za nohy a jsou po kolenou, houkají Pomůcky: kartičky s jednotlivými věcmi, doporučený počet 2 od každého, pušku podle počtu lidí.

Osvobození Vinetoua 2009- N1
Hra na motivy knihy Vinetou. Děti se postupně plíží osvobodit Vinetoua a jeho otce přivázané ke ke stromům, které hlídá u ohně Kiowa. Každý se připlíží, vezme nůž zabodnutý do pařezu, přeřízne jeden provaz a na důkaz si ho vezme - "Vinetouúv vlas". Kiowa občas, když je velký šrupmec vztane a jde zkontrolovat zajatce. Neprojde pouze ten, kdo dělá opravdu velký binec.
Pomůcky: nůž, svíčky, provazy

Zával 2009- D2
Záchranářská dvojice z každého oddílu se musí poslepu z kopce slanit z lesa na louku po zahradní hadici (laně). Volají jméno svého zavaleného člena. Zavalený vidí, ale nesmí než volat "tady, tady". Záchranáři ho musejí najít po zvuku. Po dotyku zavalený uváže dračí smyčku na uzlovačce a záchranáři ho vezmou a on může začít navigivat. Až do výchozího místa se nesmí dotknout země. Postupně takto "zachrání" všechny "zavalené" členy oddílu. Vítězí oddíl, který je celý první nahoře.
Pomůcky: hadice, šátky, (uzlovačka)

Teče do lodi - D1
Štafetová hra na půl hodiny. Na začátku je loď plná vody (lavor) a první z každého oddílu napustí stříkačku, se kterou běží k prvnímu ešusu. Tam vodu vypustí. U ešusu čeká další z oddílu a ten zase napustí vodu do ešusu... Takto vodu dopraví až na konec. Vítězí oddíl, který za čas vynese více vody. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v lese (na louce) jsou vedoucí, kteří hážou papírovými koulemi. Pokud někoho trefí na trase mimo místo přečerpávání, musí dotyčný vypustit vodu ze stříkačky na zem, zvednout ruku a křičet: "Praskla mi hadice!" Každý oddíl má totiž svého instalatéra, který celou dobu běhá po hadici a když najde "prasklinu" zalepí izolepou (nebo provázkem) dotyčnému ruku. Věřte, je to velká legrace...
Pomůcky: lavor, stříkačky, ešusy, voda, izolepa nebo provázky

Ostrovy - D2
V lese 1x1 km je dvacet ostrovů - papírů A4. Bojují proti sobě oddíly, které jsou celou dobu na provázku (na lodi). Úkolem je najít co nejvíc ostrovů a zapsat na ně svoje jméno. Za prvoobjevení je 10 b, druhoobjevení 8, třetí 6 čtvrtí dostanou už jen 4 body. Každý oddíl má ale k dispozici hrací kostku pro případ, že se střetne (dotekem) s jinou lodí. To potom velitelé oddílů musejí hodit kostkou. Kdo hodí víc, získává 5 bodů a pokračuje, v případě remízy se oddíly vzdalují. Kdo hodí míň, ten musí čekat na místě jednu minutu (opravuje loď).
Pomůcky: 20 papírů A4, hrací kostky, psací potřeby, provázky

Hodinovka - D1
Hru vymyslel nebo někde vyčmuchal Děda Orlosup Látys. Je jednoduchá, ale fyzicky náročná. K překvapení všech ji zvládli i malí prcci:
Vytvoří se čtverec nebo kruh o obvodu zhruba dvě stě metrů - je to celkem jedno. Všichni vyběhnou a hodinu musejí běžet, nesmějí se zastavit. Kdo nevydrží - odchází. Děti už domyslely, že ten kdo odpadne, dělá dalším občerstvovací stanici. Stále ale platí - kdo se zastaví nebo přejde do chůze - končí. Budete hledět, jakou mají děti výdrž.
Pomůcky: stopky nebo hodinky

Indošova stezka - D3
Dlouho jsme chodili několik kilometrů po silnici koupat se s dětmi do rybníka. asfaltová cesta je samozřejmě nikdy příliš nenadchla. Jednou mě napadlo, že potůček, co teče kolem našeho tábora se vlévá do řeky Moravice a do té vtéká po několika stovkách metrů také voda z rybníka. A tak je pro ty nejstarší děti každý rok velkým hrdinstvím projít Indošovu stezku. Po celou dobu totiž nesmějí vylézt z vody. Nejdřív se brodí místy až po kolena v bahně a prolézají potrubím pod mostem, pak se s radostí dostávají do Moravice, kde se umyjí. Potom je ale ještě čeká další kilometr po proudu ledové řeky, místy je až po krk vody, kameny v ní navíc kloužou. Navíc musejí celou dobu hlídat druhý břeh, aby nepřešly přítok z rybníka. To se vydají proti proudu a vypouštěná voda je teplejší. Když dorazí až do rybníka, jsou nejšťastnější na světě. Přitom děti překonaly jen sebe sama.
Pomůcky: boty do vody

Vory - D2
Účelem je co nejrychleji rozdělat oheň, vytvořit vor (nejméně ze tří kůlů), oheň naložit na vor, přenést k řece, provést tratí, doběhnout na druhé, předem připravené, tábořiště a tam znovu rozdělat oheň tak, aby plamen přepálil provázek. V případě, že oheň kdykoliv zhasne, začíná se od začátku. Každý oddíl má neomezené množství sirek a má přidělen provázek na vor. Na druhém tábořišti někteří vysypávají oheň do ohniště, jiní rozdělávají na voru - je to jejich věc. Před hrou je potřeba, aby si děti vykopaly druhé ohniště a napnuly provázek. Dřevo na oba ohně, na vor, bydlo na posouvání voru - to vše chystají až po startu.
Pomůcky: Sirky, provázek na vor, provázek nad ohniště, rýč, lopata, nožíky.

Denní střelby I. (voda) - D2
Každý oddíl má za úkol v libovolném čase prostřílet pět igelitových sáčků naplněných vodou tak, aby nachytali co nejvíc vody do ešušů, které mají rozestavěny na zemi pod stromy a mohou s nimi také pouze po zemi pohybovat. Vodu pak vylévají do kýblu.
Pomůcky: igelitové sáčky naplněné vodou, provázky, ešusy, kýble, vzduchovky, diabolky

Denní střelby II. (krupice) - D2
Úkolem je co nejrychleji se prostřílet přes nafukovací balónky až ke zprávě. Tu lze dostat ze stromu jen tak, že se prostřílí pytlík s krupicí, který slouž jako závaží na provázku proti zprávě s kamenem. Vybíhá celý oddíl. První dostává nabitou vzduchovku. Dokud nepraskne balonek na stromě, nesmí oddíl postupovat dál. Pak dostává vzduchovku druhý, třetí... Až se oddíl dostane ke zprávě, střílí ze dvou vzduchovek kdokoliv z oddílu.
Pomůcky: nafukovací balónky, krupice (ne mouka!), papírový pytlík, provázky, vzduchovky, diabolky, zpráva, kámen

Noční střelby - N2
Účelem štafetové hry je sestřelit vzduchovkou špalíček soupeře. Soutěží dva oddíly proti sobě. Nejdříve je třeba nachystat ranvey ze svíček, což je vnoci velmi působivé. Potom vybíhá zároveň z každého oddílu jedna dvojice. Jeden osvětlovač a jeden střelec. Proběhnou přes ranvey až na konec, kde střelci zalehnou a osvětlovači svítí na cíl - špalíček. Úkolem střelců je co nejdřív sestřelit soupeřův špalíček. Kdo zasáhne jako první - vyhrál a má bod - druhý je mrtev. V případě, že nezasáhnou oba, mají dvě náhradní diabolky. Pokud ani poté nikdo nezasáhne, jsou mrtví oba a startuje další dvojice. Důležité je, aby osvětlovači nesvítili na mířidla, ale na cíl, jinak není nic vidět.
Pomůcky: Dvě silné baterky, dvě vzduchovky, dvě lehátka, dva špalíčky, diabolky, kalíškové svíčky

Setonův noční běh - N1
Klasický Setonův běh je štafeta, při které vyběhne první, položí po metru kámen, běží zpět, vybíhá druhý, položi kámen po dvou metrech a tak dál, až se vystřídá celý oddíl. Pak zase vybíhá první pro nejvzdálenější kámen, přinese jej, vybíhá druhý... až není na louce zase nic. SE svíčkami je to podobné. Jsou nachystané zhasnuté kalíškové svíčky, první vybíhá se zapálenou dortovou svíčkou a zapaluje první kalíšek, vrací se zpět, vybíhá druhý, třetí... Potom zase vybíhá první k nejvzdálenější svíčce a sfoukne ji, druhý, třetí.. Problém nastává ve chvíli, kdy někomu zhasne svíčka. Pokud se tak stane cestou tam, musí se vrátit a připálit od první. Pokud se mu to stane cestou zpátky, musí odpálit od poslední!
Pomůcky: kalíškové svíčky, dortové svíčky

Bubínky - N1
Tuto noční hru nás naučili trapeři. Je to romantická noční hra. Po lese se rozmístí vedoucí (5) a vydávají různé zvuky pomocí bicích nástrojů - bubínek, dva klacky, ešus, kotlík, příbory. Za nimi vyrážejí potichu celé oddíly, které se musí držet lana. Když ajdou vedoucího, dostávají lísteček s body.
Pomůcky: lana, bicí nástroje, lístečky s čísly

Mlýnky - D1
Oddychovka, která vznikla vlastně náhodou - už nás nebavilo dělat každý rok mlýnky na potoce. Tak jsme je udělali jednou ve svahu. Děti mají za úkol na strmém svahu vybudovat v časovém limitu "koryto" jako náhon a také mlýnek. Potom si jdou pro vodu a nalijí ji do koryta. Vítězí ten komu se podaří o co nejvíc otáček roztočit mlýnek. Pozor na zklamání. Koryto musí být perfektní (někteří použili kůru) a mlýnek musí být správně umístěn a nesmí být příliš "těžký", jinak se neroztočí.
Pomůcky: nožíky, (provázek, hřebíky)

Hlídkové věže - D2
Pro příště by měly být oddíly připraveny na příchod nepřátel. Na kraji louky mají proto půl hodiny nato, aby s přírodního materiálu bez pomůcek vystavěly co nejvyšší věž. Po dané půlhodině musí na této věži vydržet jeden jejich strážce dvacet minut, jinak nebude výška uznána.
Pomůcky: nejsou

Muzeum - D1
Model tábora - Každý oddíl vytvoří model tábora, z pomůcek, které dostane. Vykopávky - každý oddíl vyrobí archeologické naleziště tábora s popiskami indiánské vesnice nalezené v roce 3006.
Pomůcky: táborové věci a přírodní materiál
Honicí psi - D1
Tuto hru jsme určitě někde ukradli. Česnekem nebo cibulí vedeme od určitého bodu čáru po nábytku, zdi a pod., až po místo ukrytého pokladu, hráč má po čuchu najít poklad. Stopa nesmí být dlouhá.
Pomůcky: česnek, cibule

Dekovka - D2
Oddíl se rozdělí na poloviny a každá má jednu roztaženou deku. V ní je tenisák a ten je třeba buďto "přelít" nebo přehodit na druhou deku, aniž by spad na zem. Takto se má překonat zhruba kilometrový úsek po louce i lesem. Když tenisák spadne, nikdo se nesmí hnout, pouze jeden člověk z oddílu jde pro něj a pokračuje se ze stejného místa.
Pomůcky: deky, tenisák

Dostihy - D1
Hra pochází z Austrálie, z jednoho tamního tábora. Trošku jsme si ji samozřejmě upravili. Děti vytvoří dvojice, jeden je kůň, druhý jezdec. Spojeni jsou celou dobu opratěmi - provázek cca jeden metr, jehož konce drží jezdec v ruce, kůň má prostředek kolem pasu. Před závodem probíhá vážení jezdců a antidopinková zkouška, koně chodí v kruhu. Samotný závod může být buďto omezen časem (1 hodina) nebo počtem kol (u náš šest po jednom kilometru) a samozřejmě jsou na trati různé překážky, poslední musela být samozřejmě nejtěžší - Bahňany - čili velký vodní příkop.
Pomůcky: provazy, překážky

Formule 1 - D2
Nejpromakanější hra roku 2006. V podstatě napodobenina klasického závodu F1. Každý oddíl si zvolí dva nejlepší běžce - jezdce. Ti budou běhat padesát koleček. Po cestě je čekají šikany, ale také tunel ze stolů a dek, kde musí svítit světly (baterkou). Ostatní z oddílu tvoří technický personál - přezouvači pneumatik, zvedač, semafor, ten, kdo tankuje palivo a formule mají také své šéfy, kteří zapisují vše, co se děje, do servisní knížky. Každá formule totiž musí během závodu pětkrát tankovat (pití) a pětkrát přezouvat pneumatiky - boty. Kromě toho může na trati začít pršet a to pak musí jezdci okamžitě na jedno kolo přezout do gumáků.
Pomůcky: věci na stavbu trati, baterky, pití, boty...

1 - D1
Jedna desetiminuta na to, aby jeden oddíl našel jeden kámen o váze jeden kilogram a jeden klacek o míře jeden metr.
Pomůcky: váha a metr pro kontrolu

Barvy - D2
Úkol je jednoduchý - oddíly mají hodinu na to, aby obarvily co nejvíc proužků bílé látky barvami, které najdou pouze v přírodě. Náš rekord je dvaatřicet.
Pomůcky: proužky bílé látky

2021 GREEN VALLEY CZ | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky